Borg NCP gecertificeerd
 Persoonlijk advies
 Service gericht
Over ECE
 Klantgericht
 Vakkundig personeel
Contact informatie
Celsiusbaan 6a
3439 NC  Nieuwegein
  030 - 244 77 92
  info@ecebv.nl
KvK;  30108614
Adres
Email
Telefoon
KvK
Website
www.ecebv.nl
 24 uur storingsdienst

Onze werkwijze tijdens het coronavirus

Geachte relatie, Ondertussen is het Coronavirus een Pandemie geworden. We hebben ons tot op heden gehouden aan de voorschriften van het RIVM maar ter bescherming van onze medewerkers zijn we genoodzaakt deze voorschriften fors op te schalen. Zonder onze medewerkers kunnen wij u immers niet de gewenste service bieden. In het kader van een goede samenwerking tussen ECE brand & inbraakbeveiliging en haar klanten informeren wij u over de essentiële extra maatregelen die wij hebben genomen in verband met het Coronavirus. Op ons kantoor in Nieuwegein. ·    Houden we geen collectieve pauzes en haalt iedereen zijn eigen koffie; ·    Gaat iedereen met klachten naar huis; ·    Vergaderen we niet of nauwelijks en houden we minstens 2m afstand; ·    Motiveren we thuiswerken maximaal; ·    Afspraken met externe personen vinden zoveel mogelijk plaats via online communicatiemiddelen; ·    Houden we alle werkplekken extra schoon en hygiënisch; ·    Stellen wij bezoek uit; Bovenstaande is slechts een greep uit de maatregelen.   Gezondheid en veiligheid boven alles Onze monteurs die op externe locaties hun arbeid moeten verrichten worden voorzien van een speciaal hygiënepakket. Dit bestaat o.a. uit wegwerphandschoenen, mondkapjes, reinigingsgel en reinigingsdoekjes. Dit alles voorzien van gebruiksvoorschriften, denk b.v. aan het regelmatig reinigen van het stuurwiel in de bus. Onze medewerkers hebben ook de opdracht om direct contact te mijden en een afstand van 2 meter in acht te nemen ten opzichte van andere personen. Uw bijdrage Wij vragen u zorg te dragen voor een schone en veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Belangrijkste voorwaarde is dat zij op minimaal 2 meter afstand van anderen kunnen werken. Werken uit te voeren bij bedrijven, wij stellen het op prijs dat u onze medewerkers een schone sanitaire- en/of pauzegelegenheid biedt zodat zij aan de voorgeschreven hygiënevoorschriften kunnen voldoen.  Onze mensen is gevraagd melding te doen indien dit niet het geval is zodat wij in overleg met u voor verbetering kunnen zorgen of anders moeten besluiten.   Werkzaamheden die geen doorgang vinden Wij begrijpen dat op uw locaties in sommige gevallen het besmettingsgevaar dusdanig groot is, dat het wenselijk is extra bewegingen in specifieke omgevingen tot een minimum te beperken. Wij wijzen u erop dat indien preventief onderhoud hierdoor niet kan plaatsvinden het niet vanzelfsprekend is dat het onderhoud later dit jaar alsnog plaatsvindt. Wij gaan uit van uw begrip hiervoor. Het niet laten plaatsvinden van preventief onderhoud kan gevolgen hebben voor onze contractafspraken en de kans op correctief onderhoud verhogen. Voor enige financiële gevolgen daardoor is ECE brand & inbraakbeveiliging niet aansprakelijk.   Wij vertrouwen erop u hiermee op correcte wijze en zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij ECE brand & inbraakbeveiliging. Hopende op een goede afloop van deze bijzondere situatie.
Op Misdaad in Kaart kunt u zelf zien of en waar er de afgelopen drie maanden in uw omgeving is ingebroken.

Onze werkwijze tijdens het coronavirus

ECE brand & inbraakbeveiliging
T.  030 - 244 77 92     E.  Mail ons